Get Adobe Flash player

در دست بررسی

شركت مهندسي آب پيمان در حال حاضر طرح هاي مختلف آبياري را در داخل و خارج کشور در دست بررسی دارد كه برخي از اين پروژه ها عبارتند از:

1- طراحی 10 هکتار آبیاری بارانی و 10 هکتار آبیاری قطره ای در کشور تانزانیا

2- طراحی 50 هکتار آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در گنبد

3- طراحی یک هکتار آبیاری قطره ای برای آقای جهانی در روستای ابراهیم بیگی
Google


فقط در این سایت
در کل اینترنت