<شرکت مهندسی آب پیمان
Get Adobe Flash player

فیلتر توری

در اين فيلتر آب حين عبور از منافذ كوچك تصفيه می ‌گردد. اين منافذ ممكن است از به هم پيوستن ديسكهاي حول يك محور تشكيل شوند كه در اين صورت آن را فيلتر ديسكي مي نامند و يا ممكن است از توري هاي فلزي (استيل) استفاده شود كه در اين صورت آن را فيلتر توري مي نامند. اندازة صافي توري يا ديسكي و افت فشار آن با استفاده از كاتالوگ شرکت‌های سازنده و بر اساس ظرفيت شبكه تعيين می‌شود.

آخرین مرحله تصفیه فیزیکی ایستگاه کنترل مرکزی می باشد. دراين مرحله آب حين عبوراز منافذكوچك تصفيه مي گردد. قطر ذرات تصفيه شده به اندازه سوراخهاي توري دارد. اندازه سوراخهاي توري بايستي ير اساس ذرات جامد معلق در آب انتخاب شود كه معمولا بين 100 الي 150 مش مي باشد. فيلتر توري بر حسب قطر و طول استوانه شناخته مي شود مانند فيلترهاي توری("8- 90cm)، ("6- 75cm)، ("6- 75cm)،  ("6- 50cm) ،("6- 25cm)، ("6- 90cm)اين فيلترها در محفظه خود بايد طوري نصب گردد كه بالا و پايين فيلتر كاملا چسبيده و امكان عبور ذرات از كنار آن غير ممكن باشد. زمانيكه اختلاف فشار ورودي و خروجي فيلتر توري به 3 اتمسفر رسيد بايد پس از بستن شيرفلكه هاي ورودي و خروجي و از مدار خارج كردن آن فيلتر مبادرت به باز نمودن در فيلتر وخارج نمودن توري داخل و شستشو و تميز كردن آن اقدام نمود.Google


فقط در این سایت
در کل اینترنت